Back

הרשמה מורים ומורות

עכשיו נמלא את הפרטים החשובים להתחברות קלה בין המורים להורים. לבחירת ערכים מרובים בשדות הבאים עשו כך:
  1. הקליקו בתוך השורה והתחילו לכתוב. הערך שתכתבו יופיע ותוכלו לבחור אותו.
  2. לבחירת ערך נוסף פשוט התחילו להקליד את הערך המבוקש על שיופיע וביחרו בו.
  3. לבחירת ערכים נוספים, חיזרו על שלב 2 עד לבחירת כל הערכים הרצויים.
שלום לך מורה יקר/ה


אתר סקולי לחיים מסייע להורים ומורים להתחבר וליצור כיתות לימוד ביתיות יחדיו.

בקרוב תקום מערכת נוספת מעבר למערכת הקיימת בתוך סקולי לחיים שתאפשר למורים בעלי תעודת הוראה ללמד דרך האתר בזום תוך כדי יצירת מערכת שעות לפי כיתת הלימוד ומקצועות הלימוד בהם המורים לימדו בבית הספר.

מערכת זו תאפשר לאותם מורים לחזור שוב אל שוק העבודה כמורים עצמאים עם יכולת השתכרות במקצועם.

המערכת החדשה תהיה זמינה אך ורק למורים עם תעודת הוראה שתוכיח כי הם אכן מורים במקצועם.

מורים ללא תעודה יוכלו להמשיך להנות ממערכת סקולי לחיים הבסיסית שהייתה זמינה עד כה.

לנו בסקולי לחיים חשוב לדאוג לפרנסתם של אלו שאיבדו את עבודתם ופרנסתם כמורים ולשם כך אנו יוצרים את המערכת החדשה. חשוב לנו לציין כי באותה נשימה אנו מברכים מורים ומדריכים מכל הסוגים וכולם יוכלו להמשיך להנות מהמערכת הבסיסית הקיימת בסקולי לחיים היום.

העלאת תעודת הוראה (אופציונלי)

he_IL