Back
עכשיו נמלא את הפרטים החשובים להתחברות קלה בין המורים להורים. לבחירת ערכים מרובים בשדות הבאים עשו כך:
  1. הקליקו בתוך השורה והתחילו לכתוב. הערך שתכתבו יופיע ותוכלו לבחור אותו.
  2. לבחירת ערך נוסף פשוט התחילו להקליד את הערך המבוקש על שיופיע וביחרו בו.
  3. לבחירת ערכים נוספים, חיזרו על שלב 2 עד לבחירת כל הערכים הרצויים.

he_IL