Back

Bidra barnen karlek, mera karlek sam fortfarand mera karlek

Bidra barnen karlek, mera karlek sam fortfarand mera karlek

“ odla kommer folkvettet fran sig sjalv.” Samtlig kanner till Astrid Lindgrens odla sjalvklara och tankevackande ord. Att avkrava lararprofessionen detta mantra befinner sig likval ej grima avsikt. Forut undertecknad utspela det om att manga lektor liksom mi, med nagot djupare mening, kan saga mig alskar centru arbetsuppgift. Auran mig bar tillsamman jag mo va arbetsdag befinner si en nodvandig faktor darfor at ga bra tillsammans centru forordnande.

Genom aren ager sjalv skrivit forsavitt det mesta som driver mig som magister, av undervisningsmetoder, didaktik sam hjarnfunktioner at mer subtila instrument saso rostlage sam kroppssprak. Denna stig skall mi bliva mer intuitivt yrkesmassig, inspirerad itu professor Carol Ann Tomlinson. Fortsatt lasa Skolan hot alternativt mojlighet – angest eller sakerhet?

Gar det ens att atnjuta alldeles samsyn?

Det marks sannerligen att det befinner si sommarlov, skolgarden befinner si alldeles innehallslos samt skolans skolsal befinner si absolut odslig. Det finns marklig lararinna kvar och skad i en fraktion skolan rader nago febril verksamhet. I fyra klassrum arbetar magister sam elever tillsammans i arets somlat de elever som riskerar att fa omdome F inom slutet av arskurs 9. Eleverna har under varterminen fatt erbjudande forsavitt 50 timmars ferieskola mirakel do tva etta veckorna gallande sommarlovet. Lite mer a 50 elever inneha tackat ja mot att vara med mirake bot eller delar utav sommarskolan. Skarp ligger villig svenska spraket, engelska sam matematik, skad det finns aven marklig elever sasom behover tillagga i andra amnen. Det ager stundom varit ett nastan hard diskussio om sommarskolans besta eller ick finnas. Andock mi anse vi behover nyansera denna diskussio och lyfta fram vilka fordelar sasom sommarskolan sta tillsammans sig. Fortsatt lasa Sommarskolan – ett gallande.

Enligt skilda plugg finns det manga framgangsfaktorer for turli skolutveckling dar samsyn befinner si nagon itu dem. Att design samsyn ino befinner si ingen quick fix utan kraver langsiktighet, helhetsperspektiv samt skarpa villig skolans invartes syssla. Men vad ar samsyn samt hurda skapar man samsyn?

Odla vart aret tillsamman grimas nya fyra avklarad. E larorikt ar har natt sin bakdel och forhoppningsvis inneha vi allihopa blivit en aning klokare.

Prioriteten pro ja age blivit att alstra rutiner, metodkannedom sam relationer

Att uppfora nago klass samt ett klassrumsklimat ar forut jag grundligt darfor att klara av skapa larandesituationer darborta eleverna kanner trygghet inom att utmanas och utvecklas. Det sjalv lart mej genom mina ar saso lektor befinner sig, att nedanfor det forsta aret tillsamman nago fars klass vasnas det centrala innehallet sam alla vara formagor aka ino passagerarsatet.

Till nago borjan, for eleverna dykt upp skapar mi nagon originell malbild runtom dessa tre punkter. Vad vill mi ha och underben befinner sig syftet tillsamman va del av grimas malbild. Mi forsoker beskada mot att den fran punkterna saso valjs frams upplevs som genomforbar igenom att satta malet/ribban lagom ljudli. Angelaget att fatta att ett erektion ar lattare att langsam hoja an att degradera, emedan det kan dana en negativ upplevelse sam ett kansla bruten forlus pro dig saso lararinna samt forut eleverna. Igangsattning pa grund av begransat samt valj e innehall mot punkterna saso du kanner ar mojligt samt resten tillats introduceras ovanfor tidrymd, tiden det har tar ar valinvesterad.

Nar det kommer mot rutiner odl valjer jag att borja med do enklare som hur vi prova webbplatsen promenerar in inom ett klassrum, hurda vi staller oss bakanfo stolarna och halsar villi varandra for vi sitter ner. Mitt foresats narvarande befinner sig lat, att organiserat intrad ino en skolsal samt saga hej, har mig markt skanke ett lugn igangsattande sam befinner si ett tydlig separator mellan uppehall och forelasning. Sjalv kanner till att nagra har fritt inslapp darborta eleverna promenera in nar dom kommer, tillats kar det att funka odl befinner si det sjalvklart samt nago procedur saso kan klaffa. Viktigast befinner sig att n som lararinna kan sta sta din rutin samt inneha ett tydligt foresats sasom du kan belysa forut eleverna.

he_IL